Parking lotnisko Modlin od kuchni

Parking lotnisko Modlin od kuchni

Parkingi znaleźć możemy niemal na każdym kroku. Nierzadko korzystamy z nich w celu bezpiecznego przechowania swojego auta na czas dłuższej nieobecności albo mijamy je w trakcie spacerów i tras przejazdowych bez poświęcania im przesadnej uwagi, traktując po prostu jak kolejny element miejskiego otoczenia. Czy wobec tego wszystkie są identyczne? Zapewniamy was, że można wśród z nich znaleźć prawdziwe perełki, wyróżniające się między innymi nowoczesnymi zabezpieczeniami, komfortowym dojazdem i dużą pojemnością. Przyjrzyjmy się zatem procesowi powstawania takiego obiektu od podstaw i sprawdźmy, co powinien posiadać prawdziwy parking lotnisko Modlin.

Zanim zdążymy pomyśleć nad wszczęciem prac budowlanych i zagospodarowaniem terenu, czeka nas sporo pracy inżynieryjnej. Parking Modlin oprzeć należy na wewnętrznie spójnym projekcie, zakładającym dokładne badanie geodezyjne z uwzględnieniem czynników takich, jak: struktura gruntu, a więc przede wszystkim twardość i równość powierzchni oraz kubatura, czyli metraż płyty parkingowej lub fizyczna objętość budynku w przypadku konstrukcji wielopoziomowych i podziemnych. Naszym głównym zadaniem będzie przygotowanie parametrów spełniających wymogi funkcjonalno-użytkowe.

Na kwestiach technicznych jednak nie koniec. Koniecznym jest wzięcie pod uwagę obostrzeń prawnych i uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi w świetle przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, dokumentami od koncesjodawcy. Proces ten składa się z omówienia zakresu prac, faz projektowania, przedziałów czasowych kolejnych etapów wdrożenia i sporządzenia raportów wraz z dokumentacją techniczną.

Samo utwardzenie gruntu nie wymaga na szczęście prawnego pozwolenia, które uzyskać należy jedynie w przypadku, gdy powierzchnia jest przez nas pokrywana warstwą betonu, asfaltu bądź wykładana warstwą kamienno-żużlową, związaną z gruntem za pomocą betonu albo kostką brukową czy płytą chodnikową. W przypadku zjawiska samowoli budowlanej bezzwłocznie wystosowanoby nakaz rozbiórki.

Etapy budowy są następujące parkingu lotnisko Modlin

  1. W pierwszej kolejności musimy usunąć warstwę starego gruntu, skruszyć starą konstrukcję drogową albo wykonać podkop pod zbrojone fundamenty lub poziom podziemny.
  2. Następnie czeka nas kwestia utwardzenia gruntu np. poprzez wylanie zagęszczonego materiału warstwy wiążącej, czyli spoiwa w postaci betonu lub asfaltu o odpowiedniej odporności na wpływ nacisku i ścierania albo suchego kruszywa z zazwyczaj od 2 do 3-centymetrową warstwą podsypki.
  3. Potem należy nadać powierzchni właściwy profil (proces poziomowania).
  4. Na tym etapie wyznaczyć musimy pola postoju o odpowiednio dopasowanych do pojazdów wymiarach (z uwzględnieniem stosownego zapasu dla większej swobody manewrów), które dla samochodów osobowych wynoszą minimalnie 2,3 metra szerokości i 5 metrów długości. Dodatkowo warto oznakować je wymaganymi symbolami np. w celu odróżnienia miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, które zazwyczaj są o około metr szersze i opatrzone kolorem niebieskim.
  5. Kiedy już uporamy się z podstawami, przychodzi czas na wyzwania nieco trudniejsze i zarazem droższe w postaci odpowiedniego wyposażenia obiektu. Nasz parking zaopatrzyć musimy przede wszystkim w odpowiednie środki bezpieczeństwa w postaci: czujników ruchu, wysokiego ogrodzenia wokół płyty, kamer monitoringu o wysokiej rozdzielczości rejestrowanego obrazu, szlabanu z niewielkim pomieszczeniem dla ochroniarza pobierającego opłaty za usługę oraz mocne lampy dla nocnego oświetlenia.
  6. Bezpieczeństwo to jednak nie wszystko i równie istotna jest organizacja transportu, zapewniającego bezproblemowy transfer na lotnisko Modlin w postaci pojazdów zdolnych przetransportować zarówno Klientów, jak i słusznych rozmiarów bagaże.
  7. Dla zachowania maksimum profesjonalizmu warto podejmować aktywną współpracę z mechanikiem, myjnią i wulkanizatorem, które mogą okazać się bardzo pomocne w nagłych przypadkach.
Bezpłatny transfer
Najniższe ceny parkowania
Bezpieczeństwo
Lokalziacja parkingu Warszawa Modlin Airport - mapa google
Top